Advokatfirman

Aknooni Ficks

Vare sig du är misstänkt eller har blivit utsatt för ett brott så behöver du en engagerad advokat som är specialist på brottmål. Med stort engagemang och gedigen erfarenhet biträder jag dig när du behöver det som mest.
brottmål
förvaltningsrätt
familjerätt
Företräder såväl misstänkta som brottsoffer.

Misstänkt för brott - i de allra flesta fall har du rätt att få en offentlig försvarare om du är misstänkt för brott.

Med gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen.