Advokatfirman

Aknooni Ficks

Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks är grundare av advokatfirman och arbetar huvudsakligen med brottmål.

Hon har gedigen erfarenhet av brottmålsprocessen både från ett ombuds- och ett domstolsperspektiv då hon har biträtt många klienter som försvarsadvokat och målsägandebiträde samt fullgjort notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt.

Mehrnoosh har även mångårig erfarenhet som advokat från två av Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer där hon arbetade under åren 2008-2015.

Hon åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Mehrnoosh åtar sig även uppdrag inom ärenden som rör tvångsvård såsom LVU, LVM, LVR och LPT.

Om du begär Mehrnoosh som din advokat kan du vara säker på att hon kommer att göra sitt yttersta för du ska känna dig trygg under hela rättsprocessen. Mehrnooshs juridiska kompetens, empatiska förmåga, lyhördhet och stora engagemang uppskattas högt av hennes klienter. Hon kämpar hårt och ser det som en av sina främsta uppgifter att du känner dig hörd och sedd under hela rättsprocessen.

Förutom arbetsspråket svenska, talar Mehrnoosh flytande persiska och engelska.

Mail: Mehrnoosh@aknoonificks.se
Tel: 076-026 77 30