TJÄNSTER

Misstänkt för brott

Om du ha blivit misstänkt för ett brott har du i de allra flesta fall rätt till en offentlig försvarare.

Du har själv rätt att bestämma vem du vill ha som din försvarsadvokat. Det gör du genom att meddela polisen om vem du vill ha som din försvarsadvokat.

Om du har blivit misstänkt för ett brott är det väldigt viktigt att du inte förhörs utan en försvarsadvokat närvarande.

Om du begär Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks som din försvarsadvokat kan du förvänta dig en advokat som tillvaratar din rätt med ett stort engagemang och hög juridisk kompetens. Med Mehrnoosh som din försvarsadvokat  strider ni tillsammans som ett lag och ser till att göra din röst hörd under hela rättsprocessen.

Du behöver inte ha kontaktat advokatbyrån innan, utan det räcker med att du meddelar polisen att du önskar Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks som din försvarsadvokat.

Om domstolen därefter utser Mehrnoosh som din försvarsadvokat bokar vi in ett möte innan förhöret så att du vet hur det går till och så att du känner dig ordentligt förberedd.

Utsatt för brott

Om du ha blivit utsatt för ett allvarligt brott har du rätt att få ett målsägandebiträde.

Du har själv rätt att bestämma vem du vill ha som ditt målsägandebiträde.

För att vara så förberedd som möjligt under rättsprocessen bör du meddela polisen redan vid dina initiala kontakter med dem att du vill ha ett målsägandebiträde.

Om du önskar Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks som ditt målsägandebiträde kan du förvänta dig både ett juridiskt och känslomässigt stöd för att du ska ha kraft att orka igenom hela rättsprocessen.

Du behöver inte ha kontaktat advokatbyrån innan, utan det räcker med att du meddelar polisen att du önskar Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks som ditt målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde hjälper dig att känna dig trygg genom hela rättsprocessen och biträder dig med att upprätta eventuella skadeståndsanspråk.

Du behöver inte betala för kostnaden av ett målsägandebiträde, utan dessa kostnader ersätts av staten.

Särskild företrädare

En särskild företrädare för barn ska förordnas i vissa fall om ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn under 18 år. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet och har som uppgift att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången.

Den särskilda företrädaren ska och har alltid rätt att delta vid polisförhör som hålls med barnet. Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks har stor erfarenhet av att biträda barn i svåra och utsatta situationer och ser det som en av sina främsta uppgifter att få barnet att känna sig trygg vid förhör, läkarundersökning och liknande.

Lvu, Lvm, Lpt, Lrv

Om du behöver juridisk hjälp i en förvaltningsrättslig process då du eller någon anhörig genomgår en utredning om tvångsvård eller i övrigt behöver stöd i liknande frågor kan Advokat Mehrnoosh Aknooni Ficks bistå dig med juridisk kompetens och erfarenhet.

Advokatfirman Aknooni Ficks åtar sig uppdrag i mål som rör tvångsvård enligt LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare), LRV (lag om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård).