Advokatfirman

Aknooni Ficks

Vare sig du är misstänkt eller har blivit utsatt för ett brott så behöver du en engagerad advokat som är specialiserad på brottmål.

Advokatfirman Aknooni Ficks biträder dig med stort engagemang och gedigen erfarenhet av brottmål när du behöver det som mest.

Din röst är viktig! Advokatfirman Aknooni Ficks är din juridiska röst och ser till att göra din röst hörd genom hela rättsprocessen.
BROTTMÅL
SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
SOCIALRÄTT

BROTTMÅL

Advokatfirman Aknooni Ficks företräder såväl misstänkta som brottsoffer och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde.

Om du är misstänkt eller har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du begär en advokat så tidigt som möjligt i rättsprocessen. Detta för att du ska kunna känna dig trygg med att att dina rättigheter tillvaratas och att du får det stöd som du behöver redan från början.

Begär Advokatfirman Aknooni Ficks redan vid dina initiala kontakter med polisen. Tillsammans hjälps vi åt från det första polisförhöret, under hela förundersökningen och kämpar som ett lag under rättegången.