Advokatfirman Aknooni Ficks

Vare sig du är misstänkt eller har blivit utsatt för ett brott så behöver du en engagerad advokat eller jurist vid din sida.

Specialister inom brottmål, socialrätt & migrationsrätt

Advokatfirman Aknooni Ficks är en humanjuridisk advokatbyrå som är specialiserad inom brottmål, socialrätt och migrationsrätt.

Vare sig du är misstänkt eller har blivit utsatt för ett brott så behöver du en engagerad advokat eller jurist.

Advokatfirman Aknooni Ficks biträder dig med ett stort engagemang och gedigen erfarenhet av brottmål när du behöver det som mest.

Din röst är viktig! Advokatfirman Aknooni Ficks är din juridiska röst och ser till att göra din röst hörd genom hela rättsprocessen.

Nooshi Aknooni Ficks

Advokat Nooshi Aknooni Ficks är grundare av advokatfirman och arbetar huvudsakligen med brottmål.

Hon har gedigen erfarenhet av brottmålsprocessen både från ett ombuds- och ett domstolsperspektiv då hon har biträtt många klienter som försvarsadvokat och målsägandebiträde samt fullgjort notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt. 

Skissad byggnad

Kom i kontakt med oss

Advokatfirman har kontor i Stockholm, men åtar sig uppdrag i hela landet.