Om oss

Nooshi Aknooni Ficks

Advokat Nooshi Aknooni Ficks är grundare av advokatfirman och arbetar huvudsakligen med brottmål.

Nooshi tog examen från Stockholms universitet år 2008 och beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund år 2013. Hon har mångårig erfarenhet som advokat från två av Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer där hon arbetade under åren 2008-2015. Nooshi har även en gedigen erfarenhet av brottmålsprocessen både från ett ombuds- och ett domstolsperspektiv då hon har biträtt många klienter som försvarsadvokat och målsägandebiträde samt fullgjort notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt.

Hon åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Nooshi åtar sig även uppdrag inom ärenden som rör tvångsvård såsom LVU, LVM, LVR och LPT.

Nooshis juridiska kompetens, empatiska förmåga, lyhördhet och stora engagemang uppskattas högt av hennes klienter. Hon kämpar hårt för att föra din juridiska talan och ser det som en av sina främsta uppgifter att du känner dig trygg, sedd och hörd under hela rättsprocessen.

Förutom arbetsspråket svenska, talar Nooshi flytande persiska och engelska.

Mail: Nooshi@aknoonificks.se
Tel: 076-026 77 30

Sara Nazari

Sara Nazari arbetar som biträdande jurist på advokatbyrån. Hon tog examen vid Stockholms universitet 2023. Sara är en av Sveriges främsta spoken word-poeter.

Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt offentligt biträde i migrationsärenden. Sara åtar sig även uppdrag inom ärenden som rör tvångsvård såsom LVU, LVM, LVR och LPT.

Saras främsta egenskaper är hennes stora engagemang, värme och empatiska förmåga, vilket uppskattas högt av hennes klienter. Hennes arbete präglas av noggrannhet samt driv för att tillgodose klientens rättigheter på bästa sätt.

Förutom arbetsspråket svenska, talar Sara flytande kurdiska och engelska.

Mail: Sara@aknoonificks.se
Tel: 076-623 62 36