Socialrätt

Offentligt biträde

Vi åtar oss uppdrag relaterade till socialrätt i ärenden där du eller någon anhörig genomgår en utredning om tvångsvård eller i övrigt behöver stöd i liknande frågor. Vi bistår dig med juridisk kompetens och erfarenhet.

Advokatfirman Aknooni Ficks åtar sig uppdrag i mål som rör tvångsvård enligt LVU (lag om
vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare), LRV (lag om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård).