Särskild företrädare

Den särskilda företrädarens uppgift

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn. En särskild företrädare ska förordnas i vissa fall om ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn under 18 år. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet och har som uppgift att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången.

Den särskilda företrädaren ska och har alltid rätt att delta vid polisförhör som hålls med barnet. Advokatfirman Aknooni Ficks har stor erfarenhet av att biträda barn i svåra och utsatta situationer och ser det som en av sina främsta uppgifter att få barnet att känna sig trygg vid förhör, läkarundersökning och liknande.