Asyl- och migrationsrätt

Offentliga biträden

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden eller privata ombud i ärenden som rör asyl,
uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap.

En utländsk medborgare kan vara tvungen att ansöka om tillstånd för att ha rätt att vistas eller arbeta i Sverige för en kortare eller längre tid.

Offentligt eller privat

I vissa ärenden har man som sökande rätt till ett offentligt biträde, exempelvis i asylärenden. Detta är något som staten betalar för.

För det fall man inte blir beviljad ett offentligt biträde kan man som sökande anlita ett privat ombud, exempelvis i ärenden som avser ansökan om visum eller svenskt medborgarskap.